Donderdag 31 oktober, Provinciehuis Zwolle

Energie in transitie

Het speelveld verandert, de spelers ook!

 

We nemen u op deze dag mee naar de uitdagingen, veranderingen en oplossingen rondom de energietransitie. We laten resultaten zien die afgelopen jaar zijn behaald en presenteren nieuwe plannen op het gebied van klimaat, landschap en industrie. Met het gevarieerde programma aan bezoeken aan prachtige nieuwe installaties in het ochtendprogramma en presentaties in de middag, geven wij  u een update van de diverse vormen en toepassingen van duurzame energie.

Programma

Ochtendprogramma

08.30 – 09.00 uur l Ontvangst met koffie en krentenwegge

09.00 uur Vertrek excursies
Bus A  Bezoek aan de zonnevelden bij Buitengoed Herfte (Zwolle) en lokaal energiebedrijf in Heeten
Bus B  Bezoek aan de Jump Start mestvergistingsinstallatie in Dedemsvaart
Bus C  Bezoek aan de 15 MW houtgestookte installatie in combinatie met geothermie in de Koekoekspolder

Lunch en informatiemarkt l 12.00 – 13.00 uur

Ook de waterstofauto van het Green Team is te zien!

Middagprogramma

Plenair, Statenzaal 13.00 – 14.30 uur | dagvoorzitter André van der Zee

• Opening en welkom | René Venendaal, voorzitter BEON
• Energietransitie in Overijssel | Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel
• Verduurzaming regionale energievoorziening en transitie Twence | Marc Kapteijn, directeur Twence
• Het netwerkbedrijf beweegt mee | Han Slootweg, directeur Enexis
• Discussie | onder leiding van André van der Zee
• >50 Energie Oplossingen| Duurzaamheidspionier Maurits Groen (o.a. Project DrawDown, TrouwTop100 nr.1)

Pauze l 14.30 – 15.00 uur

Parallelsessies l 15.00 – 16.30 uur

 

Klimaat motiveert

De dreigende klimaatverandering is een belangrijke motivatie voor veel organisaties om tot innovaties te komen. In deze sessie voorbeelden van gerealiseerde projecten en inspirerende vergezichten.  

 • Slimme slibvergisting en andere mooie aanpassingen bij het Waterschap (Jos Jogems, Waterschap Vechtstromen)
  • Met hogedruk hydrolyse worden slibdeeltjes gekraakt en wordt zo een hoge biogas opbrengst gerealiseerd. Onlangs heeft het Waterschap Vechtstromen een nieuwe installatie in Hengelo in gebruik genomen.  
 • Meppelenergie, combinatie van duurzame energiesystemen voor warmte/koude net, Edwin Norrmann, (Croonwolter&dross)
  • Afgelopen jaar is het warmtenet van Meppel verduurzaamd door de inzet van houtpellets. Bij de aanpassing is ook de mogelijkheid tot koeling van woningen aangebracht. Bouwer Croonwolter&dross zal ingaan op de techniek en de wijze waarop het warmtenet is georganiseerd. 
 • Waterstof, productie en toepassingen, Rob Schellekens (H2bv)
  • Bij de verbranding van waterstof komt geen CO2 vrij. Mede hierdoor wordt het gezien als de ideale energiedrager voor de toekomst. Kosten van productie zijn echter hoog. Rob Schellekens is betrokken bij veel waterstofprojecten en zal ingaan op de belangrijkste ontwikkelen van de laatste tijd.   

Landschap verandert

Verduurzaming van de energievoorziening heeft een grote impact op het landschap. In deze sessie aandacht hiervoor en voor de veranderingen die de energietransitie voor gemeentes heeft .

 • Klimaatslim bos- en landschapsbeheer (Jeroen Oorschot, Borgman Beheer)
  • Door aanplant van nieuwe landschapselementen kan het aanbod van biomassa stijgen. Borgman Beheer heeft samen met Probos, BTG, Stimuland en Landschap Overijssel een plan gemaakt voor klimaatslim bos- en landschapsbeheer in Overijssel. 
 • Ontwikkelingen van het energielandschap (Tim Vredeveld, Het Oversticht)
  • Veranderingen van het landschap door veranderingen van de maatschappij zijn niet nieuw. Het Oversticht laat dit zien in haar presentatie. Ook aandacht voor de veranderingen die er nog aankomen. 
 • De gemeente past zich aan, voorbeelden uit NO Twente (Merlinn van Nieuwkuijk, duurzaamheid coördinator NO Twente)
  • De energietransitie vraagt veel van gemeenten. Niet alleen voor de inrichting van het buitengebied, maar ook voor de gebouwde omgeving en voor eigen organisatie en beleid. Nieuwe instrumenten moeten worden ontwikkeld. Merlinn van Nieuwkuijk zal laten zien wat er al is gebeurd en welke stappen nog zullen volgen.   

Industrie in transitie

Grote aanpassingen zijn nodig in de industrie en de agrarische sector.  Dit vraagt om andere wijze van omgang met energie en materialen. Dit vraagt ook om de inzet van nieuwe technologieën. In deze sessie inspirerende voorbeelden uit eigen kring.  

 • Transitie in de industrie: Gerrit Leeftink, Manager Maintenance, Auping
  • Het bedrijf Auping in Deventer maakt matrassen en zet daarbij sterk in op hergebruik van materialen en inzet van duurzame energie. Met maatschappelijk verantwoord ondernemen weet het zijn ecologische footprint sterk te verminderen. Inspirerend bedrijf voor de Oost-Nederlandse maakindustrie. 
 • CO2 terugwinnen uit rookgassen bio-energiecentrales (Nick ten Asbroek, Frames)
  • Onlangs is een belangrijk project van Frames feestelijk in gebruik genomen. Hierbij wordt CO2 verwijderd uit de rookgassen van een houtgestookte centrale en ingezet bij tuinders voor het bestendigen van de groei van planten. 
 • Nieuwe fase pyrolyse (Gerhard Muggen, directeur BTG-BTL)
  • Het succes van de pyrolysefabriek Empyro is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Grote orders zijn ontvangen uit Scandinavië voor het bouwen van nieuwe fabrieken op basis van de in Twente ontwikkelde technologie. Gerhard Muggen zal ingaan op de stand van zaken. 

Afsluiting tijdens de borrel l 16.30 uur

We zien u graag op 31 oktober!

Frans Feil, Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland

Voor vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen via lotten@stimuland.nl