Samenwerkingsverband
voor Biogrondstoffen
en duurzame Energie
Oost-Nederland

Samenwerken aan Nieuwe Energie

Stichting BEON is een samenwerkingsverband van 25 bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van biogrondstoffen en duurzame energie in Oost-Nederland. Bedrijven werken nauw samen in het initiëren van nieuwe initiatieven en ontwikkelen van nieuwe technologieën. BEON is ondertekenaar van het Klimaatakkoord, lid van de adviescommissie RES-West-Overijssel en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie.

 

Hoogwaardige en brede inzet biogrondstoffen

Biogrondstoffen zijn belangrijk voor breed spectrum aan producten, van chemicaliën en materialen tot transportbrandstoffen en duurzame brandstof voor processtoom en warmtenetten. Een veelzijdige inzet is belangrijk voor een beter klimaat.

 

 

 

Nieuwe Energiedag Oost Nederland

BEON organiseert jaarlijks de Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland. Op deze dag kwamen deelnemers, relaties, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden bijeen om kennis te delen op het gebied van duurzame energieopwekking en biogrondstoffen. In 2023 was het thema: groen gas en groene grondstoffen – bouwen aan een mooi Oost-Nederland. Dit jaar zal de dag plaatsvinden op dinsdag 5 november.

VERSLAG NIEUWE ENERGIEDAG OOST-NEDERLAND 2023

2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

Vergisting

Met ruim 20 miljoen ton mest in Oost-Nederland biedt de productie van biogas goede mogelijkheden voor de vervanging van aardgas. Ook voor transport. BEON partijen trekken samen op voor het verbeteren van de productieketen, ook voor de terugwinning van waardevolle nutriënten. Ook neemt het cluster actief deel in Nederlands- Duitse samenwerkingsprojecten op dit gebied.

Verduurzaming warmtevoorziening

Nederland wil van het aardgas af. De productie in Groningen wordt gestopt. BEON werkt samen met het bouwinnovatiecluster Pioneering in het programma GO-Duurzaam om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in Oost Nederland te verduurzamen. Ze worden hierbij ondersteund door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

verslag jaarbijeenkomst 2021

Duurzaamheids vraagstukken

Biomassa kan vaak voor meerdere toepassingen worden aangewend. Energie is daar slechts een van. Om binnen het cluster de juiste afwegingen te maken, heeft ze een taskforce duurzaamheid ingesteld. Deze taskforce adviseert de deelnemers op belangrijke duurzaamheidsvraagstukken. Ook beantwoordt ze vragen vanuit de samenleving.

Nieuwsberichten

Veelgestelde vragen

 

Nieuws

 

Eventkalender

 

Nieuwsflits

 

Deelnemer worden

 

Stel je vraag