Documentatie

Op deze pagina vindt u presentaties en andere documentatie die Bio-energiecluster Oost-Nederland ter publicatie aanbied.

Snoeihout belangrijk als duurzame energiebron

Natuur en Milieu: doe biomassa niet in de ban “Snoeihout uit Nederland en reststromen uit de voedingsindustrie kunnen wel degelijk een duurzame energiebron zijn. We moeten ervoor waken biomassa helemaal in de ban te doen. We staan voor een enorme opgave om de... Lees meer

Deelnemersvergadering gaat voor meer intensieve samenwerking

Op de jaarvergadering van 25 september kwamen deelnemers van BEON bijeen om over de plannen van komend jaar te praten. Belangrijkste aandachtspunten zijn:  innovaties voor terugdringen stikstofuitstoot landbouw en bio-energiesector  blijvende aandacht voor... Lees meer

Powerspex versterkt bio-energiecluster

We hebben recent Powerspex mogen begroeten als nieuwe deelnemer bij BEON. Powerspex is een technisch bedrijf, gespecialiseerd op het gebied van procesautomatiseringsoplossingen, vanaf haalbaarheidsstudie tot aan de engineering, paneelbouw, montage, inbedrijfstelling... Lees meer

Deelnemers BEON laten zich inspireren door Oostenrijk

Maarten Arentsen, Universiteit Twente, is onder de indruk van de bio-energie sector in Oostenrijk. Boeren, bedrijven, overheden en scholen werken nauw samen in de ontwikkeling van de sector. Innovatieve concepten worden gedeeld en verder uitgewerkt. Systematisch... Lees meer

Biomassa als flexibele transitiebrandstof

Hoe kan biomassa het beste bijdragen aan de verduurzaming van de economie? Duurzame biomassa zal zowel nationaal als mondiaal in onvoldoende mate aanwezig zijn in de toekomst. Dit is zo vastgesteld in het Klimaatakkoord. Ook is vastgesteld dat biomassa essentieel is... Lees meer

Presentatie hoogwaardige mestvergisting en waterstofproductie

Tobias Weide, Fachhochschule Munster, kan ingewikkelde zaken duidelijk uitleggen. En daar genoten de vakbroeders van het BEON cluster tijdens de bijeenkomst op donderdag 29 augustus j.l. over het thema ‘Vergisting’ enorm van. Weide ging uitgebreid in op de... Lees meer

Slotdocument Mest-op-maat gereed

In het slotdocument van Mest-op-Maat staan de werkzaamheden en de belangrijkste resultaten en conclusies van het Mest-op-Maat project waaraan Nederlandse en Duitse partijen vier jaar lang hebben gewerkt. Klik op Brochure NL voor het document. Zie verder op de project... Lees meer

Tobias Weide komt vertellen over baanbrekend onderzoek mestvergisting en waterstofproductie

Op 29 augustus komt Tobias Weide van de Fachhochschule Munster oeen voordracht te houden over het onderzoek aan de Fachhochschule Munster naar de ontwikkeling van speciale reactoren voor dunne mest waarin de verblijftijd kan worden teruggebracht tot enkele dagen. De... Lees meer

Lunchbijeenkomst hoofdkantoor Countus: de financiering van bio-energieprojecten

Veel nieuwe mogelijkheden dienen zich aan op het gebied van bio-energie. Voor het realiseren van bio-energieprojecten is een goede financiering cruciaal. Tijdens een lunchbijeenkomst, bij BEON deelnemer Countus te Zwolle, hebben drie sprekers een voordracht verzorgd... Lees meer

BEON workshop over nieuwe slimme reactoren voor vergisting in Steinfurt

Supervergister Steinfurt Tobias Weide uit Steinfurt zal op 29 augustus een presentie geven over zijn werk. Zijn pilot plants laten zien dat driemaal zoveel materiaal doorgezet kan worden dan bij een gewone vergister met zelfde organische belasting. Dankzij een hoge... Lees meer

Meer vergisting: BEON wil aanpassing SDE+

Het wordt spannend of BEON de target haalt voor vergisting. Dat meldde René Cornelissen op de deelnemersvergadering van BEON op 27 maart. Met huidige prijzen is een vergister lastig rendabel te krijgen. Als Economische Zaken bereid is om dit aan te passen, kan de... Lees meer

Presentaties BEON deelnemersvergadering 27 maart 2019

Hieronder de presentaties van de deelnemersvergadering: – bedrijfspresentatie Biocentrale Brouwer Balkbrug – versnellingsplan pyrolyse – presentatie actieplan vergisting – actieplan klimaatslim bos- en... Lees meer

Energiekaart Overijssel

Op de Energiekaart Overijssel zijn de projecten te zien die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. De kaart laat verder de regionale potentie zien voor duurzame energie. Energiekaart Overijssel Lees meer

Infoblad Houtpellets

BEON infoblad houtpellets. Lees meer

Workshop houtgestookte industriële ketels

Op BEON workshop over industriële houtgestookte installaties op woensdag 13 juni 2018 is uitgebreid ervaring uitgewisseld tussen vooraanstaande ketelleveranciers van BEON. Don Faro van KARA nam het gezelschap mee naar de stoominstallatie die de Twentse firma aan het... Lees meer

Presentaties jaarbijeenkomst Go-Duurzaam 2018

 Inleiding Go Duurzaam  Presentatie de Groot  Presentatie Duurzame Scholen Overijssel  Presentatie Ennatuurlijk  Presentatie Gasunie Bauke van der Meer  Presentatie Herman Grendelman Itho Daalderop  Presentatie JALO Biopellets  Presentatie Martijn Kolkman Cogas... Lees meer

Gasunie prognose 2050

 Gasunie prognose 2050 Lees meer

programma Nieuwe Energie Overijssel

Download hier de twee presentaties die gehouden zijn op de workshop op 31 januari 2017: Portfoliomanagement – Rene Venendaal Programma Nieuwe Energie en uitvoeringsagenda 2018 – Frans Feil Lees meer

Net voor de toekomst

Klik hier voor een samenvatting van het rapport Net voor de Toekomst Lees meer

Presentaties bio-energiedag Oost-Nederland 2017

Ook dit jaar heeft het Bio-energiecluster samen met de provincie haar jaarlijkse Bio-energiedag Oost-Nederland georganiseerd. Dit jaar met als thema: Duurzame biomassa heeft de toekomst. Ontvangst in het provinciehuis (8.30 – 09.00 u) Excursies (per bus, vertrek vanaf... Lees meer

Bijeenkomst Noord Oost-Twente gaat voor mestvergisting

Dus meer biogas voor Noord Oost Twente. Eigenlijk zal minstens de helft van alle mest door een vergister moeten gaan. Daar werd voor gepleit. Hiermee zou 1/6 van het huidig gasgebruik in de vier gemeenten kunnen worden vergroend. Op donderdag 5 oktober bezochten 60... Lees meer

Presentaties Noord Oost-Twente gaat voor mestvergisting 2017

Dus meer biogas voor Noord Oost Twente. Eigenlijk zal minstens de helft van alle mest door een vergister moeten gaan. Daar werd voor gepleit. Hiermee zou 1/6 van het huidig gasgebruik in de vier gemeenten kunnen worden vergroend. Op donderdag 5 oktober bezochten 60... Lees meer

Presentatie Enexis op deelnemersvergadering september 2017

Hieronder de presentatie van Enexis die tijdens de deelnemersvergadering is gehouden: presentatie Enexis Lees meer

Presentatie Energiefonds september 2017

Klik hier voor de presentatie van Energiefonds, zoals gehouden op de deelnemersvergadering van september 2017 presentatie Energiefonds Lees meer

Handelingskader

Hernieuwbaar en duurzaam betekent dat de BEON deelnemers (verklaren) alleen biomassa (te) gebruiken die voldoet aan de duurzaamheidscriteria zoals bijvoorbeeld geformuleerd in NTA8080-1:2015. Dit wil zeggen dat de minimale vermindering van broeikasgas emissie bij... Lees meer

workshop mestvergisting en -verwerking 14 juni 2017

Hieronder de presentaties die tijdens de workshop zijn gehouden: BEON inleiding en presentaties BEON deelnemers presentatie Hubert Bloemen presentatie Frames Lees meer

Presentaties Startbijeenkomst GO-Duurzaam 2017

Op woensdag 19 april organiseerde het Bio-energiecluster Oost-Nederland gezamenlijk met de stichting Pioneering een bijeenkomst met als thema Verduurzaming van de Warmtevoorziening. Dit was tevens het startschot voor de samenwerking tussen de twee clusters. De... Lees meer

Samenwerkingsprogramma GO-Duurzaam

                                                                        De hieronder genoemde activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma op: www.op-oost.eu.       Het bouwinnovatiecluster... Lees meer

Presentaties BEON deelnemersvergadering 29 maart 2017

Hieronder de presentaties van de deelnemersvergadering: – Probos – ontwikkelingen zon- en windenergie – taskforce duurzaamheid Lees meer

draagvlak vergroting door participatie omgeving in ontwerp BEON 2017

Tijdens de BEON workshop draagvlak en duurzaamheid is een presentatie gehouden door Maarten Arentsen (UT). Resultaat van het STEM project. Handelen in een dynamische omgeving. Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost-Nederland 2016

    Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de Bio-energiedag Oost-Nederland die op donderdag 27 oktober werd gehouden in het Provinciehuis te Zwolle. Excursie Informatie over de excursies: algemene informatie over beide excursies Greendal vergister Dalfsen... Lees meer

Contouren Nieuw Energieprogramma Overijssel

De Contouren voor het Nieuwe Energieprogramma voor Overijssel zijn in juni besproken met betrokken partijen in de provincie. Klik HIER om down te loaden. Lees meer

Bas van Golde over activiteiten Ennatuurlijk in Oost-Nederland

Programma Presentatie van Bas van Golde van Ennatuurlijk. Presentatie van Gerhard Muggen van BTL/Empyro Lees meer

Presentatie Gerhard Muggen over Empyro 2014

Presentatie van Gerhard Muggen van BTL/Empyro Lees meer

Expertmeeting Biomassaketens 25 mei 2016

Op woensdag 25 mei 2016 hebben BEON en de Groene Metropool een bijeenkomst in Delden georganiseerd over de inzet van biomassa uit het buitengebied voor lokale duurzame warmtevoorziening. Zij hebben dit gedaan samen met het EU Secure Chain team. De bijeenkomst is mede... Lees meer

presentatie Martijn Vis eindrapport Cascadering Europese Commissie

Klik hier voor de presentatie van Martijn Vis over het eindrapport cascadering Europese Commissie Lees meer

mestverwerking in Oost-Nederland en positie BEON

Lees hier het artikel over mestverwerking in Oost-Nederland en de positie van BEON. Lees meer

presentaties workshop mestvergisting

In de workshop mestvergisting van 27 januari 2016 zijn onderwerpen als financiering, mono-vergisting, en groen gas productie uitgebreid aan de orde geweest. Freek Welling van PPM Oost heeft verteld over hoe de financiering is gedaan bij groen Gas Gas Gelderland. Sjaak... Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost-Nederland 2015

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de Bio-energiedag Oost-Nederland die op donderdag 5 november werd gehouden in het Provinciehuis te Zwolle. Excursie Filmverslag van de excursies: – naar de houtketel van Warmtenet Hengelo op het bedrijf Westermaat... Lees meer

Deelnemersvergadering 16 september 2015

Klik hier om de presentaties te downloaden die tijdens de Deelnemersvergadering zijn gehouden: presentatie Wilma Paalman, energie-neutraal Hof van Twente presentatie Willy Bijen, KARA, ketelfabriek in Oekraine Lees meer

CE rapport warmtevoorziening Hengelo en Enschede

Download hier het rapport van CE Delft over de kosten van verduurzaming van de warmtevoorziening in Hengelo en Enschede Lees meer

BEON workshop energiekaarten en rekentools 2015

Tijdens de BEON workshop van 17 juni zijn een drietal presentaties gepresenteerd over webtools. Download de introductie van Frans Feil Download de presentatie over de energiekaart van Gelderland Download de rekentools van CCS Download de biogaskaart van EUREGIO en... Lees meer

Nieuwe openstellingen EFRO programma

In vervolg op de eerste succesvolle openstelling van het Europese subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020 worden in de loop van 2015 ook alle andere onderdelen van het programma opengesteld. Eind april wordt de beleidsregel met het beschikbare budget (plafonds),... Lees meer

deelnemersvergadering maart 2015

Hierbij de presentaties die tijdens de deelnemersvergadering van 25 maart 2015 zijn gehouden. Presentatie Martijn Vis over cascadering Presentatie Pieter Verberne over BIC-ON Lees meer

EFRO programma

EFRO EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Vanuit dit programma worden innovatie activiteiten ondersteund in Oost-Nederland op een groot aantal gebieden, waaronder bio-based economy inclusief bio-energie (koolstof-arme innovatie). BEON is... Lees meer

BIORES Verein

De Nederlands Duitse vereniging BIO-RES is in 2013 opgericht. Zij richt zich op kennisoverdracht over de grens op het gebied van bio-energie. De leden zijn de Landwirtschaftskammer NRW en Nds, PlanET, DNL-contact, FH Münster, Bioenergiecluster Oostnederland en de... Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost-Nederland 2014

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de Bio-energiedag Oost-Nederland die op donderdag 30 oktober 2014 werd gehouden in het Provinciehuis te Zwolle. Een samenvatting van de Bio-energiedag Oost-Nederland 2014 met presentatie door Frans Feil en vrolijke... Lees meer

Groene warmte uit snoeihout 2014

Op 25 juni zijn twee presentaties gehouden over het produceren van groene warmte uit snoeihout. Klik hieronder om de presentaties down te loaden: de houtketel van Cogas voor verwarming van de Muziekwijk in Zwolle de houtketel van het Warmtenet Hengelo voor de... Lees meer

Groene warmte uit snoeihout 2014 voorbeelden uit Zwolle en Hengelo

Op 25 juni zijn twee presentaties gehouden over het produceren van groene warmte uit snoeihout. Klik hieronder om de presentaties down te loaden: de houtketel van Cogas voor verwarming van de Muziekwijk in Zwolle de houtketel van het Warmtenet Hengelo voor de... Lees meer

Workshop biogasnetwerken

Download hieronder de presentatie van de resultaten van het promotieonderzoek van Taede Weidenaar. Presentatie Taede Weidenaar Lees meer

ESEIA conferentie Universiteit Twente energietransitie

Download hieronder de presentatie van de key note speech en het artikel van BEON zoals gepresenteerd op het UT-event. Key note speech door prof Michael Narodoslawsky Artikel Frans Feil BEON over regionale samenwerking en energietransitie in oost... Lees meer

Provincies willen vaart maken met biogas in transportsector

Het gaat te langzaam met Groen Gas. Terwijl groen gas een uitstekende rol zou kunnen vervullen in de verduurzaming van de transportsector. De provincies hebben daarom samen met Groen Gas Nederland een actieprogramma opgesteld. Op 9 en 10 april zijn er bijeenkomsten... Lees meer

Kansen en verbeterstrategieën voor vergisting in Overijssel

Download hieronder de studie over mestvergisting provincie Overijssel. Studie mestvergisting provincie Overijssel Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost-Nederland 2013

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de Bio-energiedag Oost-Nederland die op donderdag 31 oktober 2013 werd gehouden in het Provinciehuis te Zwolle. Een samenvatting van de Bio-energiedag Oost-Nederland 2013 met presentatie door Frans Feil kunt u... Lees meer

Werkdocument versnellingsteam groen gas

Download hieronder het werkdocument versnellingsteam groen gas. Werkdocument versnellingsteam groen gas Lees meer

Presentaties workshop hout uit het landschap

Download hieronder de presentaties die gegeven zijn tijdens de BEON workshop “Hout uit het landschap” op 19 juni 2013. Presentatie inleiding BEON hout uit het landschap Presentatie energie uit landschap NO Twente Presentatie Biomassaland Presentatie hout... Lees meer

Presentatie workshop bio-energieonderzoek in Nederland

Download hieronder de presentatie van ECN die gegeven is tijdens de BEON workshop bio-energieonderzoek in Nederland van 17 april 2013. Presentatie ECN Lees meer

Informatiefilms

Welke films Bio-energiedag Oost-Nederland 2011 Lees meer

presentaties deelnemersvergadering 27 maart 2013

Presentatie workshop bio-energieonderzoek in Nederland Download hieronder de presentaties zoals gegeven tijdens de BEON deelnemersvergadering TKI-BBE presentatie Kees de Gooijer  presentatie Hencon Wellinkcaesar Factsheet TKI-BBE... Lees meer

Actieplan vergisting

Vergisting van natte biomassastromen is een belangrijk thema in de provincie Overijssel. Vergisting levert een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van 20% duurzame energie in 2020. Hoewel de afgelopen jaren het aantal vergisters in Overijssel is... Lees meer

Clean Tech Café

Op dinsdag 12 februari was het Bio-energiecluster Oost-Nederland gastspreker tijdens het kiEMT Clean Tech Café in het ondernemershuis te Enschede. Hieronder kunt u de presentatie van het cluster downloaden. Presentatie BEON Clean Tech Café Lees meer

Presentaties lunch Energietransitiebeleid Gelderland

Op woensdag 6 februari organiseerde het Bio-energiecluster Oost-Nederland gezamenlijk met de stichting Biomassa een lunch met als thema het Energietransitiebeleid van de provincie Gelderland. De presentaties van deze lunch kunt u hieronder downloaden. Provincie... Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost-Nederland 2012

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de Bio-energiedag Oost-Nederland die op donderdag 1 november 2012 werd gehouden in het Provinciehuis te Zwolle. Een impressie van de Bio-energiedag Oost-Nederland kunt u bekijken op ons YouTube kanaal. Parallelsessie... Lees meer

Presentaties deelnemersvergadering 26 september 2012

Download hieronder de presentaties gegeven op de deelnemersvergadering van 26 september 2012. Bysosis – Oplossing voor vergisters: maisraffinage Cogas Duurzaam & Kara Energy Systems – Houtkachel installatie bij De Stamper –... Lees meer

Presentaties NL-NRW energieconferentie

Hieronder kunt u de presentaties downloaden gehouden op de NL-NRW Energieconferentie in Heerlen. Universität Bonn – Prof. dr. Ralf Pude – Suitability of miscanthus genotypes for lightweight concrete and other industrial products Cosun Biobased Products... Lees meer

Presentaties workshop speciale vergisters

Op woensdag 21 juli 2012 is een workshop gehouden bij Cogas in Almelo getiteld “speciale vergisters”. Download hieronder de presentaties van deze dag. Byosis – Oplossingen voor vergisters Twence – Combi-vergister Twence Waterschap Regge en... Lees meer

Presentatie Groen Beraad

Tijdens een bijeenkomst van Groen Beraad is een presentatie gegeven getiteld “Bio-energie in Oost-Nederland”. Download hieronder de presentatie. Bio-energie in Oost-Nederland Lees meer

Presentatie Innoversum

Op woensdag 9 mei is op het Innoversum Congres in Enschede een presentatie gegeven getiteld “Inspiratie voor innovatie – Ervaringen uit het Tsjechische dorp Hostetin”. Inspiratie voor innovatie – ervaringen uit het Tsjechische dorp... Lees meer

Presentaties Workshop Groen Gas Hubs

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de workshop Groen Gas Hubs gehouden op 18 april 2012 bij Kiwa in Apeldoorn. Cogas en Twence – Twents Bio-energiebedrijf Provincie Overijssel – Masterplan Groen Gas Kiwa – Groen Gas Hubs Stichting Groen... Lees meer

Presentaties Workshop Bio LNG / LBM (Januari 2012)

Heeft biogas als transportbrandstof de toekomst? Deze vraag stond centraal op de BEON workshop van 18 januari. Zal Liquid Biogas (bio-LNG) vergisting mogelijk maken buiten de SDE om? Jerom van Roosmalen van het bedrijf Osomo, sustainable developments uit Heteren,... Lees meer

Convenant 2011 – 2014

Op 3 november 2011 is door de Provincie Overijssel en het Bio-energiecluster Oost-Nederland het hernieuwde convenant voor de periode 2011 – 2014 getekend. Hieronder kunt u dit convenant downloaden. Convenant 2011-2014 Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost Nederland 2011

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de Bio-energiedag Oost-Nederland die op donderdag 3 november 2011 werd gehouden in het Provinciehuis te Zwolle. Plenaire sessie ochtend Ontwikkeling bio-energie in Nederland Frank van Erp, AgentschapNL Deze presentatie... Lees meer

Workshop Vergassing

Op woensdag 13 juli 2011 heeft dhr. Geert van Rens van Cornelissen Consulting Services (CCS) een presentatie verzorgd tijdens de workshop vergassing. De presentatie heeft betrekking op 2de generatie biobrandstoffen en gaat over de ervaringen en bevindingen die CCS... Lees meer

Nieuwsflits

Meldt u zich hieronder aan voor onze nieuwsflits: {rsform 5} Lees meer

hout uit het landschap

Klik op het juiste icoon om de presentaties down te loaden die gehouden zijn op de workshop in Havezathe De Haere over snoeihout uit het landschap. Presentatie Borgman Presentatie Welhuis Lees meer

Presentaties PBE meeting Biobased Economy

Op vrijdag 8 april 2011 is er door het Platform Bio-energie een bijeenkomst georgansieerd met als titel ‘Biobased Economy’. De presentaties van deze dag kunt u hieronder downloaden. Presentatie EL&I Presentatie Vereniging van de Nederlandse Chemische... Lees meer

Presentatie Fachhochschule Münster

Tijdens de vijfde Steinfurter Bioenergiefachtagung heeft professor Wetter een presentatie gegeven over de stand en ontwikkeling van toekomstige energiesystemen. Deze presentatie is hieronder te downloaden. Presentatie Professor Wetter Lees meer

Presentaties workshop groen gas 16 maart

De presentaties van de workshop Groen Gas van 16 maart zijn hieronder te downloaden Provincie Overijssel – Masterplan Groen Gas Kiwa – Invoeden en meten van Groen Gas en biogas Cogas – Ervaringen met opwerking van biogas Lees meer

Handreiking mestvergisting

De nieuwe handreiking (co)vergisting van nest is down te loaden door te klikken op onderstaand pdf logo. Lees meer

Houtkachels

Het gebruik van biomassa voor de productie van warmte wordt wereldwijd veel toegepast. Vooral in Noord- en Oost-Europa zijn veel kleine houtkachels te vinden door het lange stookseizoen en de grote beschikbaarheid van hout. Nederland kende de afgelopen jaren vooral... Lees meer

Bio-energiedag Steinfurt

Klik op het pfd icoon om de informatie over de bioenergiedag in Steinfurt down te loaden. Lees meer

Investeringsfonds duurzame energie Overijssel

Klik op het pdf symbool om het beleidsvoorstel van de provincie down te loaden Lees meer

Biogas in industrie

Klik op het pdf icoon om de presentatie van Harrie Knoef down te loaden. Lees meer

Monitoring rapport mestvergisting Oost Nederland

In het kader van het Europese programma Interreg BIO-RES van EUREGIO, heeft het cluster de status laten bekijken van de mestvergisting in Oost Nederland. In het CCS rapport komen alle belangrijke aspecten naar voren die een rol hebben gespeeld bij de realisatie en... Lees meer

Presentaties Bio-energiedag Oost Nederland 2010

Op 14 oktober 2010 vond de Bioenergiedag Oost Nederland plaats in Zwolle, met als thema “Kansen en toepassingen van hoogwaardige biobrandstoffen in Oost Nederland”. Hieronder de presentaties die zijn gehouden. Klik op het pdf icoon om de presentatie down... Lees meer

Provincie Overijssel gaat investeren in duurzame energie

De provincie Overijssel gaat voor 100 miljoen euro investeren in duurzame energie. Lees meer over de plannen van de provincie in de beleidsnota aan de provinciale staten. Lees meer

eindrapport biogas invoeding in Olst Wijhe

Het rapport biogasinvoeding Olst Wijhe is geschreven door de Saxion Hogeschool en geeft een beeld van de mogelijkheden om biogas in de gemeente Olst Wijhe te produceren en op te werken tot groen gas om het te kunnen invoeden op het gasnet. Klil op het pfd icoon om het... Lees meer

groen gas voor Olst Wijhe

Download de presentatie van Johan Wempe door op onderstaand logo te klikken: Lees meer

Vergisting van gras presentatie HoSt

Klik ophet pdf icoon om het bestand down te loaden. Lees meer

presentatie Jos Cozijnsen carbon credits 27 feb 2010

Klik op het PDF icoon om de presentatie te down loaden. Lees meer

Brief EZ over SDE 2010

Klik op onderstaande icoon om de brief van het Ministerie van Economische Zaken down te loaden. Lees meer

De RWZI als Energiefabriek

Op 19 november hield Coert Petri van het waterschap Rijn IJssel een verhaal over de RWZI als energiefrabriek. Klik op onderstaand logo om de presentatie down te loaden. Lees meer

biomassastromen bij waterschappen

Op 19 november 2009 hield Tom Voskamp een verhaal over biomassastromen bij de waterschappen in Overijssel. Het verhaal is down te loaden door te klikken op onderstaand icoon. Lees meer

KARA ketels voor zwembaden

Op 11 november hield Alexander van Hunnik van KARA een verhaal over houtketels voor zwembaden. Klil op onderstaande icoon om de presentatie down te loaden. Lees meer

duurzame warmte met bio-energie

Op 11 november hield Frans Feil een verhaal over duurzame warmte op basis van bio-energie voor gemeentes. Klik op onderstaande icoon om de presentatie te downloaden. Lees meer

Login

Op deze pagina kunt u inloggen om zo naar het afgeschermde gedeelte van deze website te gaan. Zodra u bent ingelogd staat er aan de linkerkant een extra menu met informatie. Op deze zelfde pagina kunt u vervolgens ook weer uitloggen. Lees meer

Bio-Energieverbundes der Ost-Niederlande

Die Ost-Niederlande sind grün und setzen auf grün Die Ost-Niederlande sind ein grünes Gebiet mit weitläufigen Landgütern und vielen Wäldern. Das Land ist bekannt für seine vielen Wallhecken. Die Dörfer und Städte besitzen seit jeher Parks und viele Grünflächen... Lees meer

Bioenergy Cluster Eastern Netherlands

Eastern Netherlands: Green and Renewable The Eastern part of the Netherlands is known as the greenest part of the country. The area, mainly formed by the provinces of Overijssel and Gelderland, has many forests and many large and beautiful estates with land houses and... Lees meer

Houtgestookte bio-WKK

Introductie Biomassa Techniek Organisatie Introductie Bij de productie van elektriciteit met verbrandingsprocessen komt veel restwarmte vrij. Meestal wordt deze restwarmte niet of nauwelijks benut, omdat deze bij een te lage temperatuur vrijkomt, of omdat er op de... Lees meer

Artikel olie uit hout

Klik op het icon om het artikel olie uit hout over de pyrolyse fabriek van BTL bij Akzo Nobel te downloaden. Lees meer

Artikel HoSt

Klik op het logo om het artikel over HoSt te downloaden. Lees meer

Nieuwsbrief pyrolyse

Klik op het pdf logo om de nieuwsbrief over pyrolyse activiteiten te downloaden. Lees meer

Presentatie bioenergiecluster algemeen

Klik op het power point logo om een algemene presentatie van het Bioenergiecluster down te loaden. Lees meer

Presentatie Beter Bos met Biomassa van Borgman Beheer

Klik op onderstaand logo om de presentatie van Borgman Beheer te downloaden. Lees meer

Folder project Beesterwaag

Klik op het logo om de folder van het project Beesterswaag down te loaden. Het is een zwart-wit kopie. Orginelen te verkrijgen bij de cluster coordinator. Lees meer

Brief aan VROM

Klik op het logo om de folder van het project Beesterswaag down te loaden. Het is een zwart-wit kopie. Orginelen te verkrijgen bij de cluster coordinator. Lees meer

Rapport groen gas energietransitie

Klik op het onderstaande pdf om het rapport te downloaden. Lees meer