Supervergister Steinfurt

Tobias Weide uit Steinfurt zal op 26 juni een presentie geven over zijn werk. Zijn pilot plants laten zien dat je driemaal zoveel materiaal kunt doorzetten als bij een gewone vergister met zelfde organische belasting. Dankzij een hoge concentratie van super actieve bacteriën in een vast reactor bed. Dit biedt perspectief om veel dunne mest of andere grote stromen met laag organisch gehalte te vergisten.

Waterstofproductie door vergisting

Hij zal ook ingaan op zijn jongste project: Waterstofproductie door vergisting. Biogas met meer dan 50% waterstof. Dat begint erop te lijken. Sommige experts verwachten veel van waterstof. Als opslagmedium en als brandstof. De productie is echter duur. Daarom wordt voortdurend gekeken naar alternatieven. Eén mogelijke route is biologisch. Door het vergistingsproces tijdig af te stoppen kan waterstof worden afgevangen. Het is nog niet makkelijk om een stabiel proces te hebben, dus reden voor meer onderzoek. Samen met NL partij H2-bv en een Duitse bouwer van vergisters wordt aan de FHM een pilot installatie gebouwd. Ook BEON maakt deel uit van het consortium.

Woensdag 26 juni om 15.30 u bij Cogas in Almelo.