headerfotos

Het Bio-energiecluster werkt in nauwe samenwerking met een aantal landelijke en regionale netwerkorganisaties:

  • Platform BioEnergie (PBE). Het PBE is een landelijke belangenorganisatie op het gebied van bio-energie. Sinds begin 2011 is het cluster donateur van PBE.
  • Stichting Groen Gas. Deze stichting is in 2011 opgericht en heeft als doel de bevordering van groen gas in Nederland. In 2012 is samen met Groen Gas een workshop georganiseerd over ervaringen met het opzetten van biogasnetwerken.
  • Stichting Biomassa. Dit is een samenwerkingsverband van zes bedrijven uit de Achterhoek die zich inzetten voor vergisting.
  • BIC-ON. BIC-ON staat voor het biobased innovatie cluster Oost-Nederland. Het cluster wordt geleid door kiEMT vanuit het GreenTechAlliance programma. Het cluster zet zich in voor betere verwaarding van hout, mest, slib, algen en reststromen uit de papier industrie. Binnen BIC-ON geeft BEON leiding aan de bio-energie activiteiten.