headerfotos

Om de uitdagingen van de ingrijpende transitie en maatschappelijk debat rondom duurzame energie en biomassa in het bijzonder, met succes aan te gaan, is het essentieel te bouwen aan strategische verbindingen met andere maatschappelijke partijen. Hieronder een overzicht van de huidige betrekkingen.

 

Maatschappelijke partner

Samenwerkingsgebied

Programma

 

Provincie Overijssel

 

Duurzame energie en biobased productie

 

Nieuwe Energie Overijssel

 

Provincie Gelderland

Duurzame energie en biobased productie

Gelders Energieakkoord

 

Regio Twente

 

Duurzame energie

Twentse Energie Strategie

 

Pioneering

Verduurzaming gebouwde omgeving

 

GO-Duurzaam

VNO-NCW

Verduurzaming bedrijven en bedrijventerreinen

Nieuwe Energie Overijssel

 

Natuur en Milieu Overijssel

Lokale initiatieven,

 

Taskforce,

Nieuwe Energie Overijssel

 

Staatsbosbeheer,
Probos

 

bosbeheer

Taskforce

LTO

Agrarische sector

Deelnemer BEON

 

Cogas, Enexis

 

Netwerkbedrijven

Deelnemers BEON

 

Twente Milieu, Twence

 

Afvalinzameling en verwerking (inclusief recycling)

Deelnemers BEON

Kennisinstellingen Nederland (UT, Saxion)

 

kennisontwikkeling

Deelnemers BEON

Stichting Biomassa

 

Mestvergisting en - verwerking

INTERREG,
GEA Biomassatafel

 

kiEMT

Energie- en Milieusector Gelderland

GEA Biomassatafel

 

 

 

Duitsland

 

 

 

Landbouwkamers Nedersaksen en NRW

 

Agrarische sector
Duitsland

INTERREG

Kennisinstellingen Duitsland (3N, FHM)

 

Kennisuitwisseling Duitsland

INTERREG