headerfotos

Biomassa is een belangrijke bron van duurzame energie in Oost Nederland. In de komende twintig jaar wordt een sterke stijging voorzien van de hoeveelheid biomassa dat ingezet wordt voor de productie van energie, chemie en materialen.

De inzet van biomassa draagt bij aan de oplossing voor (a) de eindigheid van fossiele grondstoffen en (b) het klimaatprobleem. Ook helpt het (c) bij de realisatie van een circulaire, biobased economie.

Een belangrijke voorwaarde is dat de biomassa hernieuwbaar is en duurzaam wordt geproduceerd. Dit betekent dat de emissies van broeikasgassen van biomassaketens substantieel lager zijn dan die van het fossiele alternatief.

De BEON deelnemers onderschrijven de toepassing van hernieuwbare duurzame biomassa in hun bedrijfsvoering.

Voor meer details zie: Handelingskader