headerfotos

In het bestuur hebben zitting:

  • Nico Schiphorst (oud directeur Cogas)
  • Gerald de Haan (directeur Cogas)
  • Ronald Hopman (directeur innoatie & projecten Twence)
  • Sascha Kersten (professor Universiteit Twente)
  • Henk Kwast (directeur Bruins & Kwast)
  • René Venendaal (directeur BTG)
  • Ben Reuvekamp (directeur Heatplus)

Het bestuur wordt ondersteund door clustercoördinator Frans Feil.